Hvad der er ude af øje, er som regel også ude af sind. Derfor kommer det også som en overraskelse for mange boligejere, når de pludselig står med problemer med boligens kloaksystem og det er desværre ikke altid billigt at få det fikset når skaden først er sket og sagen bliver akut.

Relevant for alle med bolig

Hvis du for nylig er blevet boligejer eller hvis du egentlig har været boligejer i flere år, men aldrig har skænket det en tanke at få lavet kloakservice, så kan det måske blive meget relevant for dig at læse det følgende for her kommer der 3 gode grunde af mange til at få tjekket dine kloakledninger.

  •         Undgå akutte og omkostningsrige problemer med stoppede afløb, kloak eller lignende
  •         Skadedyr
  •         Oversvømmelse

Tag hånd om problemerne i opløbet og undgå akut behov for kloakmesteren

Selvom at du ret sikkert kan få din lokale kloakmester som f.eks. Lyngholm Kloak A/S til at rykke ud ved akutte problemer med kloaksystemet, så er der oftest tale om de mere omkostningsrige besøg fra kloakmesteren, når der er en situation der er akut.

Desværre opstår de akutte behov oftest på grund af at der ikke løbende har været kontrol af kloakledningerne. Hvis du jævnligt får foretaget kloakservice, vil de kommende problematikker kunne tages i opløbet og det er i de fleste tilfælde langt billigere at fikse sagerne inden de er gået helt galt.

Undgå skadedyr og oversvømmelse med råd fra og håndtering af din lokale kloakmester

Med et kloaksystem ved vi at der også er risiko for at der kommer skadedyr til. Hvis f.eks. rotterne først finder vej til dit kloaksystem og slår sig ned der over en længere periode, så kan det resultere i store skader på både dit hus og dit kloaksystem. Med kloakservice bliver skadedyr opdaget hvis de er til stede og du kan hurtigt få bugt med problemet.

Der er ingen tvivl om at der i Danmark er tale om en udsigt til et mere vådt klima og det kan vores kloaksystemer have svært ved at følge med til. Det er derfor vigtigt at du får styr på løsningerne i forhold til at aflede de store mængder vand der kan falde, så der ikke sker skader på dit hjem pga. oversvømmelse.